Τα παντζούρια συμβάλλουν στο στυλ της πρόσοψης ενός κτιρίου. Προσωπικές επιλογές και αρχιτεκτονικές απαιτήσεις μπορούν να κατασκευαστούν επιλέγοντας μέσα από μια μεγάλη πληθώρα πιθανών συνδυασμών. (μονόφυλλα, δίφυλλα, τρίφυλλα κλπ.)
Με τα παντζούρια μπορεί το φως, η σκίαση και η θέα να ρυθμιστεί, επίσης με τα παντζούρια κλειστά βελτιώνεται η ασφάλεια, η θερμομόνωση και η ηχομόνωση.


Στην EXCOM ανάλογα με τις απαιτήσεις σας μπορούμε να κατασκευάσουμε παντζούρια (συρόμενα ή ανοιγόμενα) αλουμινίου ή PVC επιλέγοντας τον χρωματισμό που ταιριάζει στις αισθητικές και αρχιτεκτονικές ανάγκες σας.