Μπορείτε να δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των θωρακισμένων πορτών της EXCOM όπως και να επιλέξετε σχέδιο  από τον παρακάτω κατάλογο σε ηλεκτρονική μορφή (κάνοντας "κλικ") στο εικονίδιο:

   

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ